جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی با عنوان: مقایسه فعالیت میوالکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی و جابجایی مرکز فشار پاها در مرحله انتهایی راه رفتن به دو صورت برنامه ریزی شده و غیره منتظره در بیماران مبتلا به MS استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد عنبریان داوران علمی داخلی: آقای دکتر علی حیدریان پور و آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: خانم سارا مقدسی تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/11/27 ساعت 11:00 مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی
با عنوان: مقایسه فعالیت میوالکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی و جابجایی مرکز فشار پاها در مرحله انتهایی راه رفتن به دو صورت برنامه ریزی شده و غیره منتظره در بیماران مبتلا به MS
استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد عنبریان
داوران علمی داخلی: آقای دکتر علی حیدریان پور و آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: خانم سارا مقدسی
تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/11/27 ساعت 11:00
مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه