جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی با عنوان: تأثیر مختلف تغییر پذیری تمرین بر یادگیری یک مهارت حرکتی استاد راهنما: آقای دکتر حسن رهبان فرد داوران علمی داخلی: آقای دکتر مهرداد عنبریان و خانم دکتر نسرین پارسایی ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسام پارسا دانشجو: آقای پیام موسوی مجد تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/11/27 ساعت 10:00 مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی
با عنوان: تأثیر مختلف تغییر پذیری تمرین بر یادگیری یک مهارت حرکتی
استاد راهنما: آقای دکتر حسن رهبان فرد
داوران علمی داخلی: آقای دکتر مهرداد عنبریان و خانم دکتر نسرین پارسایی

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسام پارسا
دانشجو: آقای پیام موسوی مجد
تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/11/27 ساعت 10:00
مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه