جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزش با عنوان: اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر غلظت لپتین و گرلین پلاسمایی در دختران دارای بلوغ زودرس استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور داوران علمی داخلی: آقای دکتر علی یلفانی و خانم دکتر نسرین پارسایی ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسام پارسا دانشجو: آقای رامیار نجفی تاریخ: روز دوشنبه مورخ 94/11/26 ساعت 15:00 مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزش
با عنوان: اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر غلظت لپتین و گرلین پلاسمایی در دختران دارای بلوغ زودرس
استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور
داوران علمی داخلی: آقای دکتر علی یلفانی و خانم دکتر نسرین پارسایی

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسام پارسا
دانشجو: آقای رامیار نجفی
تاریخ: روز دوشنبه مورخ 94/11/26 ساعت 15:00
مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه