جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی با عنوان: تأثیر تمرینات ریتمیک ایروبیک بر تعادل کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا استاد راهنما: خانم دکتر نسرین پارسایی داوران علمی داخلی: آقای دکتر علی حیدریان پور و آقای دکتر علی یلفانی ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسام پارسا دانشجو: خانم سحر رستمی تاریخ: روز دوشنبه مورخ 94/11/26 ساعت 14:00 مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی
با عنوان: تأثیر تمرینات ریتمیک ایروبیک بر تعادل کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا
استاد راهنما: خانم دکتر نسرین پارسایی
داوران علمی داخلی: آقای دکتر علی حیدریان پور و آقای دکتر علی یلفانی

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسام پارسا
دانشجو: خانم سحر رستمی
تاریخ: روز دوشنبه مورخ 94/11/26 ساعت 14:00
مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه