جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی با عنوان: هم انقباضی عضلات مفصل زانو در حرکت گام برداری رو به جلو و عقب استاد راهنما: آقای دکترنادر فرهپور داوران علمی داخلی: آقای دکتر فرزاد ناظم و آقای دکترمحمدعلی سمواتی شریف ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد دانشجو: خانم ندا عصری تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/11/25 ساعت 08:30 مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی
با عنوان: هم انقباضی عضلات مفصل زانو در حرکت گام برداری رو به جلو و عقب
استاد راهنما: آقای دکترنادر فرهپور
داوران علمی داخلی: آقای دکتر فرزاد ناظم و آقای دکترمحمدعلی سمواتی شریف

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد
دانشجو: خانم ندا عصری
تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/11/25 ساعت 08:30
مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه