جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی با عنوان: تأثیر تفاوت های سنی در تصویر سازی ذهنی بر مهارت پرتاب دارت کودکان استاد راهنما: خانم دکتر نسرین پارسایی داوران علمی داخلی: آقای دکتر علی حیدریان پور و آقای دکتر حسن رهبان فرد ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: آقای حسن خداوندلو تاریخ: روز شنبه مورخ 94/11/24 ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات چیت سازیان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی
با عنوان: تأثیر تفاوت های سنی در تصویر سازی ذهنی بر مهارت پرتاب دارت کودکان
استاد راهنما: خانم دکتر نسرین پارسایی
داوران علمی داخلی: آقای دکتر علی حیدریان پور و آقای دکتر حسن رهبان فرد

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: آقای حسن خداوندلو
تاریخ: روز شنبه مورخ 94/11/24 ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات چیت سازیان