جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: مقایسه تاثیر دو شیوه گرم کردن نیم اسکات و بکسل سورتمه بر تغییرات پلاکت ها و عملکرد توان بی هوازی در دوندگان نخبه استاد راهنما: آقای دکترمحمدعلی سمواتی شریف داوران علمی داخلی: آقای دکتر نادر فرهپور و آقای دکتر حسن رهبان فرد ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: خانم سیده زهره هادئی تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/11/20 ساعت 08:30 مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: مقایسه تاثیر دو شیوه گرم کردن نیم اسکات و بکسل سورتمه بر تغییرات پلاکت ها و عملکرد توان بی هوازی در دوندگان نخبه
استاد راهنما: آقای دکترمحمدعلی سمواتی شریف
داوران علمی داخلی: آقای دکتر نادر فرهپور و آقای دکتر حسن رهبان فرد

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: خانم سیده زهره هادئی
تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/11/20 ساعت 08:30
مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه