جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی با عنوان: تأثیر یک دوره تمرینات برای تونیک بر توانایی های ادراکی - حرکتی دانش آموزان پسر پایه اول ابتدائی استاد راهنما: آقای دکترحسن رهبان فرد داوران علمی داخلی: آقای دکتر نادر فرهپور و خانم دکتر نسرین پارسایی ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مهرداد عنبریان دانشجو: آقای محمدرضا آقاجانی تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/11/14 ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی
با عنوان: تأثیر یک دوره تمرینات برای تونیک بر توانایی های ادراکی - حرکتی دانش آموزان پسر پایه اول ابتدائی
استاد راهنما: آقای دکترحسن رهبان فرد
داوران علمی داخلی: آقای دکتر نادر فرهپور و خانم دکتر نسرین پارسایی

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مهرداد عنبریان
دانشجو: آقای محمدرضا آقاجانی
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/11/14 ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان