جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: مقایسه مداخله دو برنامه ورزش شدید تناوبی و هوازی زیر بیشینه بر سطوح پلاسمایی، هموسیستئین و ترکیب بدن دختران اضافه وزن کم تحرک استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم داوران علمی داخلی: آقای دکترحسن رهبان فرد و آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: خانم عاطفه علومی تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/11/04 ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: مقایسه مداخله دو برنامه ورزش شدید تناوبی و هوازی زیر بیشینه بر سطوح پلاسمایی، هموسیستئین و ترکیب بدن دختران اضافه وزن کم تحرک
استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم
داوران علمی داخلی: آقای دکترحسن رهبان فرد و آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: خانم عاطفه علومی
تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/11/04 ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان