جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی با عنوان: تأثیر میزان تغییر پذیری تمرین بر یادگیری یک مهارت حرکتی استاد راهنما: آقای دکتر حسن رهبان فرد داوران علمی داخلی: آقای دکتر فرزاد ناظم و خانم دکتر نسرین پارسایی ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف دانشجو: آقای محسن محمودی تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/10/30 ساعت 10:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی
با عنوان: تأثیر میزان تغییر پذیری تمرین بر یادگیری یک مهارت حرکتی
استاد راهنما: آقای دکتر حسن رهبان فرد
داوران علمی داخلی: آقای دکتر فرزاد ناظم و خانم دکتر نسرین پارسایی

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف
دانشجو: آقای محسن محمودی
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/10/30 ساعت 10:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان