جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی با عنوان: تأثیر زیره ی کفش با شیب منفی بر تعادل دینامیکی و بیومکانیک راه رفتن در سالمندان بالای 60 سال استاد راهنما: آقای دکتر نادر فرهپور داوران علمی داخلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد و آقای دکتر علی حیدریان پور ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف دانشجو: خانم نسیم رشیدی تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/10/30 ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی
با عنوان: تأثیر زیره ی کفش با شیب منفی بر تعادل دینامیکی و بیومکانیک راه رفتن در سالمندان بالای 60 سال
استاد راهنما: آقای دکتر نادر فرهپور
داوران علمی داخلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد و آقای دکتر علی حیدریان پور

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف
دانشجو: خانم نسیم رشیدی
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/10/30 ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان