جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی با عنوان: تأثیر پیلاتس و ورزش در آب بر تعادل،انعطاف پذیری و ناتوانی حرکتی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس استاد راهنما: خانم دکتر نسرین پارسایی داوران علمی داخلی: آقای دکتر مهرداد عنبریان و آقای دکتر علی حیدریان پور ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: خانم سمیه حاتمی تاریخ: روز دوشنبه مورخ 94/10/28 ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی
با عنوان: تأثیر پیلاتس و ورزش در آب بر تعادل،انعطاف پذیری و ناتوانی حرکتی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
استاد راهنما: خانم دکتر نسرین پارسایی
داوران علمی داخلی: آقای دکتر مهرداد عنبریان و آقای دکتر علی حیدریان پور

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: خانم سمیه حاتمی
تاریخ: روز دوشنبه مورخ 94/10/28 ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان