جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی با عنوان: مقایسه پارامترهای فشار کف پایی کودکان کم توان ذهنی با همسالان نرمال در طی مرحله استانس راه رفتن استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد عنبریان داوران علمی داخلی: خانم دکتر نسرین پارسایی و آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد دانشجو: خانم آذر کورشی زائر تاریخ: روز شنبه مورخ 94/10/26 ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی
با عنوان: مقایسه پارامترهای فشار کف پایی کودکان کم توان ذهنی با همسالان نرمال در طی مرحله استانس راه رفتن
استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد عنبریان
داوران علمی داخلی: خانم دکتر نسرین پارسایی و آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد
دانشجو: خانم آذر کورشی زائر
تاریخ: روز شنبه مورخ 94/10/26 ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان