جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: بررسی 8 هفته ورزش آبی بر روی تصویر مغزی و ارزیابی حرکت و رفتارهای کلیشه ای کودکان 10-5 سال مبتلا به اوتیسم شهر همدان استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور داوران علمی داخلی: آقای دکتر فرزاد ناظم و آقای دکتر حسن رهبان فرد ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: خانم سیده نسرین بطحاییان تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/10/15ساعت 08:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: بررسی 8 هفته ورزش آبی بر روی تصویر مغزی و ارزیابی حرکت و رفتارهای کلیشه ای کودکان 10-5 سال مبتلا به اوتیسم شهر همدان
استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور
داوران علمی داخلی: آقای دکتر فرزاد ناظم و آقای دکتر حسن رهبان فرد

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: خانم سیده نسرین بطحاییان
تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/10/15ساعت 08:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان