جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی با عنوان: کلاس بندی دینامیک پا با استفاده از ویژگی های زمانی استانس راه رفتن استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد عنبریان داوران علمی داخلی: آقای دکتر علی حیدریان و خانم دکتر شهناز شهربانیان ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: آقای عابد سلیمی تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/08/24ساعت 08:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی
با عنوان: کلاس بندی دینامیک پا با استفاده از ویژگی های زمانی استانس راه رفتن
استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد عنبریان
داوران علمی داخلی: آقای دکتر علی حیدریان و خانم دکتر شهناز شهربانیان

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: آقای عابد سلیمی
تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/08/24ساعت 08:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی