جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی با عنوان: مقایسه شاخص مقاومت به انسولین بیماران دیابت نوع دو در زنان فعال باشگاههای تندرستی ایروبیک با همتایان غیرفعال میانسال یائسه استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم داوران علمی داخلی: آقایان دکتر نادر فرهپور و دکتر محمدعلی سمواتی شریف ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: خانم مینو علیمرادی تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/08/12ساعت 10:00 مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
با عنوان: مقایسه شاخص مقاومت به انسولین بیماران دیابت نوع دو در زنان فعال باشگاههای تندرستی ایروبیک با همتایان غیرفعال میانسال یائسه
استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم
داوران علمی داخلی: آقایان دکتر نادر فرهپور و دکتر محمدعلی سمواتی شریف

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: خانم مینو علیمرادی
تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/08/12ساعت 10:00
مکان: سالن شورای  دانشکده علوم انسانی