جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: اعتباریابی مقیاس احساس درک فشار کار به دو شیوه کلامی BORG10 و آنالوگ OMNI هنگام اجرای تکالیف استاندارد در افراد نوجوان ناشنوای کم تحرک استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم داوران علمی داخلی: آقایان دکتر حسن رهبان فرد و دکتر نادر فرهپور ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف دانشجو: خانم شبنم زاهدی کیا تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/08/06ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: اعتباریابی مقیاس احساس درک فشار کار به دو شیوه کلامی BORG10 و آنالوگ OMNI هنگام اجرای تکالیف استاندارد در افراد نوجوان ناشنوای کم تحرک
استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم
داوران علمی داخلی: آقایان دکتر حسن رهبان فرد و دکتر نادر فرهپور

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف
دانشجو: خانم شبنم زاهدی کیا
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/08/06ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی