جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: تاثیر ورزش صبگاهی و عصرگاهی بر تغییرات غلظت ایمونو گلوبینA، کورتیزول و پروتئین های تام بزاقی مردان میانسال استاد راهنما: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف داوران علمی داخلی: آقایان دکتر مهرداد عنبریان و دکتر علی حیدریان پور ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر شهربانیان دانشجو: آقای جلال قاسمی تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/07/14ساعت 11:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: تاثیر ورزش صبگاهی و عصرگاهی بر تغییرات غلظت ایمونو گلوبینA، کورتیزول و پروتئین های تام بزاقی مردان میانسال
استاد راهنما: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف
داوران علمی داخلی: آقایان دکتر مهرداد عنبریان و دکتر علی حیدریان پور

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر شهربانیان
دانشجو: آقای جلال قاسمی
تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/07/14ساعت 11:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی