جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر استرس اکسیداتیو بافت کلیوی رت های نر مبتلا به آنفارکتوس قلبی استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم داوران علمی داخلی: آقایان دکتر محمدعلی سمواتی شریف و دکتر علی حیدریان پور ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر ساکی دانشجو: خانم سیده الهام حکامیان تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/07/12ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر استرس اکسیداتیو بافت کلیوی رت های نر مبتلا به آنفارکتوس قلبی
استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم
داوران علمی داخلی: آقایان دکتر محمدعلی سمواتی شریف و دکتر علی حیدریان پور

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر ساکی
دانشجو: خانم سیده الهام حکامیان
تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/07/12ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی