جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی با عنوان: مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی حین دویدن بر روی تردمیل و سالن ورزشی با کفی طبی سخت و نرم استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد عنبریان داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر محمدعلی سمواتی شریف 2- آقای دکتر علی حیدریان پور ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر نسرین پارسایی دانشجو: آقای امیررضا صدیقی تاریخ: روز دوشنبه مورخ 94/07/13ساعت 09:00 مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی
با عنوان: مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی حین دویدن بر روی تردمیل و سالن ورزشی با کفی طبی سخت و نرم
استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد عنبریان
داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر محمدعلی سمواتی شریف 2- آقای دکتر علی حیدریان پور

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر نسرین پارسایی
دانشجو: آقای امیررضا صدیقی
تاریخ: روز دوشنبه مورخ 94/07/13ساعت 09:00
مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه