جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: مقایسه تاثیر همزمان دو الگوی تمرین همزمان استقامتی - تناوبی بر سطح لپتین و شاخص مقاومت به انسولین در نوجوانان پسر دارای اضافه وزن استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر نادر فرهپور 2- خانم دکتر فرزانه ساکی ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد دانشجو: آقای سید شمس الدین هاشمی تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/07/08ساعت 14:00 مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: مقایسه تاثیر همزمان دو الگوی تمرین همزمان استقامتی - تناوبی بر سطح لپتین و شاخص مقاومت به انسولین در نوجوانان پسر دارای اضافه وزن
استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم
داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر نادر فرهپور 2- خانم دکتر فرزانه ساکی

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد
دانشجو: آقای سید شمس الدین هاشمی
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/07/08ساعت 14:00
مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه