جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: تاثیر برنامه ده هفته تمرینات استقامتی زیربیشینه بر شاخص های آسیب کبدی موشهای نر انفار کتوس قلبی شده استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر نادر فرهپور 2- دکتر حسن رهبان فرد ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: آقای سید شمس الدین هاشمی تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/07/08ساعت 10:00 مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: تاثیر برنامه ده هفته تمرینات استقامتی زیربیشینه بر شاخص های آسیب کبدی موشهای نر انفار کتوس قلبی شده
استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم
داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر نادر فرهپور 2- دکتر حسن رهبان فرد

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: آقای سید شمس الدین هاشمی
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/07/08ساعت 10:00
مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه