جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی محض با عنوان: اثر تعادل دو شیوه تمرینی شنای استقامت و دریافت مکمل ویتامین C بر شاخص های آنمی موشهای نر ویستار استاد راهنما: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر مهرداد عنبریان 2- دکتر فرزاد ناظم ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: خانم فاطمه لشگری تاریخ: روز شنبه مورخ 94/07/11ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی محض
با عنوان: اثر تعادل دو شیوه تمرینی شنای استقامت و دریافت مکمل ویتامین C بر شاخص های آنمی موشهای نر ویستار
استاد راهنما: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف
داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر مهرداد عنبریان 2- دکتر فرزاد ناظم

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: خانم فاطمه لشگری
تاریخ: روز شنبه مورخ 94/07/11ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی