جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی محض با عنوان: بررسی اثر 8هفته تمرین به دو شیوه تناوبی و تداومی همراه با مکمل سولفات روی بر روی موشهای معتاد در سندروم ترک استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر مهرداد عنبریان 2- دکتر محمدعلی سمواتی شریف ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: خانم سحر حسنی ولاشجردی تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/07/05ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی محض
با عنوان: بررسی اثر 8هفته تمرین به دو شیوه تناوبی و تداومی همراه با مکمل سولفات روی بر روی موشهای معتاد در سندروم ترک
استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور
داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر مهرداد عنبریان 2- دکتر محمدعلی سمواتی شریف

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: خانم سحر حسنی ولاشجردی
تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/07/05ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی