جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: اثر تعامل دو شیوه تمرینی شنای استقامت و مکمل ویتامین C بر شاخص های استرس اکسیداتیو موشهای نر ویستار استاد راهنما: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر علی یلفانی 2- دکتر فرزاد ناظم استاد مشاور: آقای دکتر علی حیدریان پور ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: خانم لیلا وصالی اکبرپور تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/06/31ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: اثر تعامل دو شیوه تمرینی شنای استقامت و مکمل ویتامین C بر شاخص های استرس اکسیداتیو موشهای نر ویستار
استاد راهنما: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف
داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر علی یلفانی 2- دکتر فرزاد ناظم

استاد مشاور: آقای دکتر علی حیدریان پور
ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: خانم لیلا وصالی اکبرپور
تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/06/31ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی