جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی با عنوان: تأثیر وضعیت قرارگیری تنه و پاها بر فعالیت الکترومایوگرافی منتخبی از عضلات اندام تحتانی هنگام اجرای تمرین مقاومتی پرس پا استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد عنبریان داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر علی حیدریان پور 2- دکتر حسن رهبان فرد ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علی حیدریان پور دانشجو: آقای مجتبی گلپریان تاریخ: روز کشنبه مورخ 94/06/28ساعت 10:00 مکان: کلاس حرکت 2 ، اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی
با عنوان: تأثیر وضعیت قرارگیری تنه و پاها بر فعالیت الکترومایوگرافی منتخبی از عضلات اندام تحتانی هنگام اجرای تمرین مقاومتی پرس پا
استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد عنبریان
داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر علی حیدریان پور 2- دکتر حسن رهبان فرد
ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علی حیدریان پور
دانشجو: آقای مجتبی گلپریان
تاریخ: روز کشنبه مورخ 94/06/28ساعت 10:00
مکان: کلاس حرکت 2 ، اداره تربیت بدنی دانشگاه