جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی با عنوان: تأثیر یک دوره تمرین ادراکی - حرکتی بر قدرت و تعادل ایستای کودکان تکواندو کار مبتدی استاد راهنما: خانم دکتر نسرین پارسایی داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر علی حیدریان پور 2- دکتر حسن رهبان فرد ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علی حیدریان پور دانشجو: خانم مهسا یوسف شاهی تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/06/22 ساعت 08:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی
با عنوان: تأثیر یک دوره تمرین ادراکی - حرکتی بر قدرت و تعادل ایستای کودکان تکواندو کار مبتدی
استاد راهنما: خانم دکتر نسرین پارسایی
داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر علی حیدریان پور 2- دکتر حسن رهبان فرد
ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علی حیدریان پور
دانشجو: خانم مهسا یوسف شاهی
تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/06/22 ساعت 08:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی