جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان: تأثیر 6 هفته تمرین درمانی بر بهبود نوسانات پاسچرال افراد مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا استاد راهنما: دکتر علی یلفانی داوران علمی داخلی: 1- دکتر مهرداد عنبریان 2- دکتر نسرین پارسایی ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی دانشجو: خانم سمیه نورمحمدی شایسته تاریخ: روز سه شنبه مورخ 93/11/28 ساعت 16:00 - 15:00 مکان: سالن جلسات اداره کل تربیت بدنی دانشگاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
با عنوان: تأثیر 6 هفته تمرین درمانی بر بهبود نوسانات پاسچرال افراد مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا
استاد راهنما: دکتر علی یلفانی
داوران علمی داخلی: 1- دکتر مهرداد عنبریان 2- دکتر نسرین پارسایی
ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی
دانشجو: خانم سمیه نورمحمدی شایسته
تاریخ: روز سه شنبه مورخ 93/11/28 ساعت 16:00 - 15:00
مکان: سالن جلسات اداره کل تربیت بدنی دانشگاه