جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: تأثیر 8 هفته تمرین همزمان استقامتی تداومی و استقامتی تناوبی بر سطوح پلاسمایی کورتیزول و سطح اضطراب در پسران 19- 16 سال دارای اضافه وزن استاد راهنما: دکتر علی حیدریان پور داوران علمی داخلی: 1- دکتر محمدعلی سمواتی شریف 2- دکتر نسرین پارسایی ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی دانشجو: خانم فاطمه تحسینی تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 93/11/08 ساعت 16:00 - 14:00 مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: تأثیر 8 هفته تمرین همزمان استقامتی تداومی و استقامتی تناوبی بر سطوح پلاسمایی کورتیزول و سطح اضطراب در پسران 19- 16 سال دارای اضافه وزن
استاد راهنما: دکتر علی حیدریان پور
داوران علمی داخلی: 1- دکتر محمدعلی سمواتی شریف 2- دکتر نسرین پارسایی
ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی
دانشجو: خانم فاطمه تحسینی
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 93/11/08 ساعت 16:00 - 14:00
مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی