جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی با عنوان: تعیین نقش تعهد شغلی در بالندگی دبیران ورزش استان همدان استاد راهنما: دکتر غلامرضا شعانی بهار داوران علمی داخلی: 1- دکتر مهرداد عنبریان 2- دکتر نسرین پارسایی ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی دانشجو: آقای حسین چراغی تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 93/11/08 ساعت 12:00 - 11:00 مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی
با عنوان: تعیین نقش تعهد شغلی در بالندگی دبیران ورزش استان همدان
استاد راهنما: دکتر غلامرضا شعانی بهار
داوران علمی داخلی: 1- دکتر مهرداد عنبریان 2- دکتر نسرین پارسایی
ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی
دانشجو: آقای حسین چراغی
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 93/11/08 ساعت 12:00 - 11:00
مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی