جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش علوم ورزشی با عنوان: رابطه بین پاسخ به تغییر در سازمان و کیفیت زندگی کارکنان، اداره های ورزش و جوانان استان همدان استاد راهنما: دکتر غلامرضا شعانی بهار داوران علمی داخلی: 1- دکتر مهرداد عنبریان 2- دکتر علی یلفانی ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی دانشجو: آقای محمد شجاعیان تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 93/11/08 ساعت 10:00 - 9:00 مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش علوم ورزشی
با عنوان: رابطه بین پاسخ به تغییر در سازمان و کیفیت زندگی کارکنان، اداره های ورزش و جوانان استان همدان
استاد راهنما: دکتر غلامرضا شعانی بهار
داوران علمی داخلی: 1- دکتر مهرداد عنبریان 2- دکتر علی یلفانی
ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی
دانشجو: آقای محمد شجاعیان
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 93/11/08 ساعت 10:00 - 9:00
مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی