جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری آقای علی جلالوند دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی تحت عنوان تاثیرپروتکل تمرینی راه رفتن به عقب برپارامترهای کینیتیکی وکینماتیکی گیت بیماران دچاراستئوآرتریت زانو

  جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو آقای علی جلالوند دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی تحت عنوان بررسی تاثیرپروتکل تمرینی راه رفتن به عقب برپارامترهای کینیتیکی وکینماتیکی گیت بیماران دچاراستئوآرتریت زانو

استادراهنما: آقای دکترعنبریان     داوران خارجی آقای دکترامیرسیف الدینی -آقای دکترمحمدتقی امیری

داوران داخلی: آقای دکتر یلفانی   ناظر تحصیلات تکمیلی دانشکده: خانم دکتر پارسایی

زمان: چهارشنبه95/7/7  ساعت 11 

 مکان: سالن اجتماعات چیت سازیان دانشکده علوم ورزشی