جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی .خانم نازنین مقدادی .تحت عنوان بررسی ریسک فاکتورهای پیش بین سندرم گیرافتادگی شانه در بازیکنان نخبه تنیس روی میز


جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی. خانم نازنین مقدادی تحت عنوان بررسی ریسک فاکتورهای پیش بین سندرم گیرافتادگی شانه در بازیکنان نخبه تنیس روی میز. استاد راهنما :آقای دکتر علی یلفانی. داوران خارجی :آقای دکتر مسعود گلپایگانی - آقای دکتر رشید حیدری مقدم .داور داخلی :خانم دکتر فرزانه ساکی. ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر معصومه مجیدی پرست. زمان روز سه‌شنبه 97/7/10.ساعت 14:00 مکان سالن شهید چیت سازیان