جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سجاد مومنی پیری . تحت عنوان تدوین مدل هویت سازمانی بر اساس هوش سازمانی به واسطه توسعه سازمانی کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سجاد مومنی پیری .
تحت عنوان تدوین مدل هویت سازمانی بر اساس هوش سازمانی به واسطه توسعه سازمانی کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور استاد راهنما : آقای  دکتر غلامرضا شعبانی بهار. استاد مشاور : آقای دکتر نصراله عرفانی. داوران خارجی : آقای  دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی، آقای  دکتر همایون عباسی .داور داخلی: خانم  دکتر معصومه مجیدی پرست . مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده : خانم دکتر معصومه مجیدی پرست زمان روز دوشنبه مورخه 97/6/19ساعت  14:00. مکان : سالن اجتماعات شهید چیت‌سازیان دانشکده علوم ورزشی