جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مجید جلیلی

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مجید جلیلی تحت عنوان سنجش اعتبار آزمون ظرفیت عملی (6MWT ( و هنجار یابی بومی در پسران 8 الی 18 سال استاد راهنما :  آقای دکتر فرزاد ناظم  داوران خارجی : آقای دکتر سید محمد مهدی هزاوه ای - آقای دکتر علی گرزی .داور داخلی : آقای دکتر محمد علی سمواتی شریف .ناظر :خانم دکتر نسرین پارسایی  زمان :سه شنبه مورخه 96/6/28 ساعت 10:00  مکان : سالن شهید چیت سازیان دانشکده علوم ورزشی