جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مهری محمدی

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مهری محمدی -استاد راهنما: آقای دکتر فرهپور داوران خارجی :آقای دکترعباسی_خانم دکتر مزده داورداخلی:آقای دکتر عنبریان .ناظر تحصیلات تکمیلی:خانم دکتر پارسایی .زمان: شنبه مورخه 96/6/25 ساعت 8:00 مکان: سالن شهید چیت سازیان . دفتر دانشکده علوم ورزشی