جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم زهرا رئیسی رشته آسیب شناسی ورزشی

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم زهرا رئیسی دانشجوی رشته آسیب شناسی ورزشی تحت تاثیر تیپ و بریس مچ پا بر فعالیت های الکترو مایوگرافی عضلات منتخب مفصل مچ پای زنان ورزشکار 20 تا 30 سال در وضعیت های مختلف پا هنگام فرود با حضور ستاد راهنما: آقای دکتر علی یلفانی- داوران خارجی : آقای دکتر غلامعلی قاسمی - آقای دکتر بهنام قاسمی داور داخلی: آقای دکتر علی حیدریان پور و مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده: خانم دکتر نسرین پارسایی امروز صبح شنبه مورخه 96/4/24 در سالن شهید چیت سازیان دانشکده علوم ورزشی برگرار گردید.