جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دانشجوی دکتری آقای محمد پرستش رشته فیزیولوؤی ورزشی تحت عنوان اثرات تمریناتت هوازی و ترکیبی بر هورمونهای تولید مثلی کیفیت اسپرماتوژنز و استرس اکسیداتیو موشهای نر دیابتی نوع 2

جلسه دفاع از رساله دانشجوی دکتری آقای محمد پرستش رشته فیزیولوؤی ورزشی تحت عنوان اثرات تمریناتت هوازی و ترکیبی بر هورمونهای تولید مثلی کیفیت اسپرماتوژنز و استرس اکسیداتیو موشهای نر دیابتی نوع 2  استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور-داوران خارجی : آقای دکتر نادر شوندی.خانم دکتر شهناز شهر جردی-داور داخلی : آقای دکتر فرزاد ناظم-استاد مشاور:آقای دکتر عباس صارمی- آقای دکتر محمد بیات  مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده :خانم دکتر نسرین پارسایی

زمان: دوشنبه مورخه95/10/13 ساعت 10:00 مکان : سالن شهید چیت سازیان دانشکده علوم ورزشی