جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری گرایش مدیریت ورزشی با عنوان: تدوین مدل چابکی سازمانی بر اساس مدیریت مشارکتی و تفکر راهبردی مدیران در فدراسیون های منتخب ورزشی ایران استاد راهنما: آقای دکتر غلامرضا شعبانی بهار داوران علمی خارجی: آقایان دکتر بهرام یوسفی و دکتر سعید صادقی بروجردی داور علمی داخلی: آقای دکتر مهرداد عنبریان ناظر تحصیلات تکمیلی دانشگاه: آقای دکتر سعید خدابخش دانشجو: آقای حمیدرضا مقصودی ایمن تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 95/04/23 ساعت 11:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان

دفاع از رساله دکتری گرایش مدیریت ورزشی
با عنوان: تدوین مدل چابکی سازمانی بر اساس مدیریت مشارکتی و تفکر راهبردی مدیران در فدراسیون های منتخب ورزشی ایران
استاد راهنما: آقای دکتر غلامرضا شعبانی بهار

داوران علمی خارجی: آقایان دکتر بهرام یوسفی و دکتر سعید صادقی بروجردی
داور علمی داخلی: آقای دکتر مهرداد عنبریان

ناظر تحصیلات تکمیلی دانشگاه: آقای دکتر سعید خدابخش
دانشجو: آقای حمیدرضا مقصودی ایمن
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 95/04/23 ساعت 11:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان