جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری گرایش بیومکانیک ورزشی با عنوان: تأثیر کفی آنتی پرونیشن بر منتخبی از فاکتورهای بیومکانیکی مفاصل اندام تحتانی و تنه هنگام فرود، دویدن و تغییر مسیر ناگهانی در افراد سالم و بیماران جراحی ACL استاد راهنما: آقای دکتر نادر فرهپور داوران علمی خارجی: آقایان دکتر مجید معتمدزاده و دکتر بهنام میری پورفرد داور علمی داخلی: آقای دکتر علی یلفانی ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد دانشجو: آقای یاسین حسینی تاریخ: روز یکشنبه مورخ 95/04/20 ساعت 10:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از رساله دکتری گرایش بیومکانیک ورزشی
با عنوان: تأثیر کفی آنتی پرونیشن بر منتخبی از فاکتورهای بیومکانیکی مفاصل اندام تحتانی و تنه هنگام فرود، دویدن و تغییر مسیر ناگهانی در افراد سالم و بیماران جراحی ACL
استاد راهنما: آقای دکتر نادر فرهپور

داوران علمی خارجی: آقایان دکتر مجید معتمدزاده و دکتر بهنام میری پورفرد
داور علمی داخلی: آقای دکتر علی یلفانی

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد
دانشجو: آقای یاسین حسینی
تاریخ: روز یکشنبه مورخ 95/04/20 ساعت 10:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی