جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه دکتری گرایش مدیریت ورزشی با عنوان: نقش هنر آفرینی شغل بر جو سازمانی و چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدل استاد راهنما: آقای دکتر غلامرضا شعبانی بهار داوران علمی خارجی: آقایان دکتر بهرام یوسفی و دکتر سعید صادقی بروجردی داور علمی داخلی: آقای دکتر عباس صمدی ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد دانشجو: آقای محسن لقمانی تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 95/03/12 ساعت 15:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان

دفاع از پایان نامه دکتری گرایش مدیریت ورزشی
با عنوان: نقش هنر آفرینی شغل بر جو سازمانی و چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدل
استاد راهنما: آقای دکتر غلامرضا شعبانی بهار

داوران علمی خارجی: آقایان دکتر بهرام یوسفی و دکتر سعید صادقی بروجردی
داور علمی داخلی: آقای دکتر عباس صمدی

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد
دانشجو: آقای محسن لقمانی
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 95/03/12 ساعت 15:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان