جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه دکتری گرایش بیومکانیک ورزشی با عنوان: اثر خستگی ناشی از دویدن و ساختار کف پا بر ریسک فاکتورهای آسیب اندام تحتانی در دوندگان مبتدی استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد عنبریان داوران علمی خارجی: آقایان دکتر محمدرضا امیر سیف الدینی و دکتر بهنام میری پور داور علمی داخلی: آقای دکتر علی یلفانی ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد دانشجو: آقای حامد اسماعیلی تاریخ: روز سه شنبه مورخ 95/03/04 ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان

دفاع از پایان نامه دکتری گرایش بیومکانیک ورزشی
با عنوان: اثر خستگی ناشی از دویدن و ساختار کف پا بر ریسک فاکتورهای آسیب اندام تحتانی در دوندگان مبتدی
استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد عنبریان

داوران علمی خارجی: آقایان دکتر محمدرضا امیر سیف الدینی و دکتر بهنام میری پور
داور علمی داخلی: آقای دکتر علی یلفانی

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد
دانشجو: آقای حامد اسماعیلی
تاریخ: روز سه شنبه مورخ 95/03/04 ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان