جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: اثر ورزش هوازی و بی تمرینی بر سطح اپلین پلاسما و آستانه درد موشهای صحرایی دیابتی نوع 1 استاد راهنما: آقای دکترعلی حیدریان پور داور علمی داخلی: آقای دکتر ناصر میرازی داوران علمی خارجی: آقایان 1- دکتر عباس صارمی 2- دکتر علیرضا کمکی اساتید مشاور: آقایان دکتر فرزاد ناظم و دکتر محمدعلی سمواتی شریف ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد دانشجو: آقای رضا دلاور تاریخ: روز دوشنبه مورخ 94/07/13ساعت 10:30 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان

دفاع از رساله دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: اثر ورزش هوازی و بی تمرینی بر سطح اپلین پلاسما و آستانه درد موشهای صحرایی دیابتی نوع 1
استاد راهنما: آقای دکترعلی حیدریان پور
داور علمی داخلی: آقای دکتر ناصر میرازی

داوران علمی خارجی: آقایان 1- دکتر عباس صارمی 2- دکتر علیرضا کمکی

اساتید مشاور: آقایان دکتر فرزاد ناظم و دکتر محمدعلی سمواتی شریف

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد
دانشجو: آقای رضا دلاور
تاریخ: روز دوشنبه مورخ 94/07/13ساعت 10:30
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان