جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری گرایش بیومکانیک ورزشی با عنوان: مقایسه نقش بریس کمری و کفی طبی بر کینماتیک، کینتیک و فعالیت الکترومایوگرافی عضلات بیماران مبتلا به کمردرد مزمن دارای کف پای پرونیت طی راه رفتن استاد راهنما: آقای دکتر نادر فرهپور استاد مشاور: آقای دکتر محسن دماوندی داوران علمی خارجی: خانمها 1- دکتر مهردخت مزده 2- دکتر الهام شیرزاد عراقی داور علمی داخلی: آقای دکتر مهرداد عنبریان ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علی حیدریان پور دانشجو: آقای امیرعلی جعفرنژاد تاریخ: روز شنبه مورخ 94/06/21ساعت 08:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از رساله دکتری گرایش بیومکانیک ورزشی
با عنوان: مقایسه نقش بریس کمری و کفی طبی بر کینماتیک، کینتیک و فعالیت الکترومایوگرافی عضلات بیماران مبتلا به کمردرد مزمن دارای کف پای پرونیت طی راه رفتن
استاد راهنما: آقای دکتر نادر فرهپور
استاد مشاور: آقای دکتر محسن دماوندی
داوران علمی خارجی: خانمها 1- دکتر مهردخت مزده 2- دکتر الهام شیرزاد عراقی
داور علمی داخلی: آقای دکتر مهرداد عنبریان
ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علی حیدریان پور
دانشجو: آقای امیرعلی جعفرنژاد
تاریخ: روز شنبه مورخ 94/06/21ساعت 08:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی