جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: بررسی اثر تمرین هوازی، تزریق عصاره گل سفید گیاه ختمی althaea kurdica.L Extract و استرس صوتی بر نیتریک اکساید، سروتوئین پلاسمای در بروز رفتارهای اضطرابی موشهای صحرایی استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم استاد مشاور: آقایان دکتر خسرو پیری و دکتر علی حیدریان پور داوران علمی خارجی:آقایان 1- دکتر حیدر طویلانی 2- دکتر ایرج صالحی داور علمی داخلی:آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف ناظر تحصیلات تکمیلی:خانم دکتر نسرین پارسایی دانشجو: آقای امیرحسین کریمی تاریخ: روز دوشنبه مورخ 94/03/25ساعت 10:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از رساله دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: بررسی اثر تمرین هوازی، تزریق عصاره گل سفید گیاه ختمی althaea kurdica.L Extract و استرس صوتی بر نیتریک اکساید، سروتوئین پلاسمای در بروز رفتارهای اضطرابی موشهای صحرایی
استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم
استاد مشاور: آقایان دکتر خسرو پیری و دکتر علی حیدریان پور
داوران علمی خارجی:آقایان 1- دکتر حیدر طویلانی 2- دکتر ایرج صالحی
داور علمی داخلی:آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف
ناظر تحصیلات تکمیلی:خانم دکتر نسرین پارسایی
دانشجو: آقای امیرحسین کریمی
تاریخ: روز دوشنبه مورخ 94/03/25ساعت 10:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی