جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری گرایش بیومکانیک ورزشی با عنوان: مقایسه تأثیر تمرین ایزوکینتیک مبتنی بر فعالسازی انتخابی عضله VMO و تمرین عمومی عضلات 4سر بر موقعیت قرارگیری پاتلا و ویژگیهای سونوگرافیک و الکترومایوگرافیک عضلات وستوس در مبتلایان به سندروم درد پاتلوفمورال استاد راهنما: دکتر مهرداد عنبریان استاد مشاور: دکتر فرزام فرهمند داوران علمی خارجی: 1- دکتر مجید معتمدزاده 2- دکتر حسن دانشمندی داور علمی داخلی: دکتر نادر فرهپور ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی دانشجو: آقای سید حسین حسینی تاریخ: روز شنبه مورخ 94/03/16ساعت 14:00 مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی

دفاع از رساله دکتری گرایش بیومکانیک ورزشی
با عنوان: مقایسه تأثیر تمرین ایزوکینتیک مبتنی بر فعالسازی انتخابی عضله VMO و تمرین عمومی عضلات 4سر بر موقعیت قرارگیری پاتلا و ویژگیهای سونوگرافیک و الکترومایوگرافیک عضلات وستوس در مبتلایان به سندروم درد پاتلوفمورال
استاد راهنما: دکتر مهرداد عنبریان
استاد مشاور: دکتر فرزام فرهمند
داوران علمی خارجی: 1- دکتر مجید معتمدزاده 2- دکتر حسن دانشمندی
داور علمی داخلی: دکتر نادر فرهپور
ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی
دانشجو: آقای سید حسین حسینی
تاریخ: روز شنبه مورخ 94/03/16ساعت 14:00
مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی