جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری رشته بیومکانیک ورزشی با عنوان: بررسی دینامیک مفاصل بدن حین کنترل تعادل در وضعیت ایستاده استاد راهنما: دکتر مهرداد عنبریان داوران علمی خارجی: 1- دکتر مجید معتمدزاده 2- دکتر ایرج محمدفام داور علمی داخلی: دکتر نادر فرهپور ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی دانشجو: خانم لیلا غزاله تاریخ: روز دوشنبه مورخ 93/12/04 ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از رساله دکتری رشته بیومکانیک ورزشی
با عنوان: بررسی دینامیک مفاصل بدن حین کنترل تعادل در وضعیت ایستاده
استاد راهنما: دکتر مهرداد عنبریان
استاد مشاور: دکتر محسن دماوندی
داوران علمی خارجی: 1- دکتر مجید معتمدزاده 2- دکتر ایرج محمدفام
داور علمی داخلی: دکتر نادر فرهپور
ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی
دانشجو: خانم لیلا غزاله
تاریخ: روز دوشنبه مورخ 93/12/04 ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی