جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری رشته فیزیولوژی ورزش با عنوان: تأثیر تمرینات ورزشی همراه با مصرف مکمل ال-آرژنین بر مارکرهای آنژیوژنیک بطن چپ موش های مبتلا به انفارکتوس قلبی استاد راهنما: دکتر فرزاد ناظم اساتید مشاور: دکتر افشین نظری داوران علمی خارجی: 1- دکتر سیدمحمدمهدی هزاوه ایی 2- دکتر ایرج صالحی داور علمی داخلی: دکتر علی حیدریان پور ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر نسرین پارسایی دانشجو: آقای کمال رنجبر تاریخ: روز شنبه مورخ 93/12/02 ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از رساله دکتری رشته فیزیولوژی ورزش
با عنوان: تأثیر تمرینات ورزشی همراه با مصرف مکمل ال-آرژنین بر مارکرهای آنژیوژنیک بطن چپ موش های مبتلا به انفارکتوس قلبی
استاد راهنما: دکتر فرزاد ناظم
اساتید مشاور: دکتر افشین نظری
داوران علمی خارجی: 1- دکتر سیدمحمدمهدی هزاوه ایی 2- دکتر ایرج صالحی
داور علمی داخلی: دکتر علی حیدریان پور
ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی
دانشجو: آقای کمال رنجبر
تاریخ: روز شنبه مورخ 93/12/02 ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی