جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری رشته بیومکانیک ورزشی با عنوان: اثر ترکیبی مهارت شنا با ورزش در آب برتعادل ایستا، الگوی راه رفتن زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(آتاکسی مغچه ایی و اسپاتیک) شهر اصفهان استاد راهنما: دکتر مهرداد عنبریان اساتید مشاور: 1- دکتر محمدتقی کریمی 2- دکتر سید محمد مرندی داوران علمی خارجی: 1- دکتر مجید معتمدزاده 2- دکتر ایرج محمدفام داور علمی داخلی: دکتر نادر فرهپور ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر علی حیدریان پور دانشجو: خانم مهناز مروی اصفهانی تاریخ: روز دوشنبه مورخ 93/11/13 ساعت 15:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از رساله دکتری رشته بیومکانیک ورزشی
با عنوان: اثر ترکیبی مهارت شنا با ورزش در آب برتعادل ایستا، الگوی راه رفتن زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(آتاکسی مغچه ایی و اسپاتیک) شهر اصفهان
استاد راهنما: دکتر مهرداد عنبریان
اساتید مشاور: 1- دکتر محمدتقی کریمی 2- دکتر سید محمد مرندی
داوران علمی خارجی: 1- دکتر مجید معتمدزاده 2- دکتر ایرج محمدفام
داور علمی داخلی: دکتر نادر فرهپور
ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر علی حیدریان پور
دانشجو: خانم مهناز مروی اصفهانی
تاریخ: روز دوشنبه مورخ 93/11/13 ساعت 15:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی