جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری رشته مدیریت ورزشی با عنوان: تدوین مدل پیش بینی شاخص های موفقیت تیم های ورزشی در رویدادهای بین المللی استاد راهنما: دکتر غلامرضا شعانی بهار استاتید مشاور: 1- دکتر محمود گودرزی 2- دکتر نصراله عرفانی داوران علمی خارجی: 1- دکتر سعید صادقی بروجردی 2- دکتر بهرام یوسفی داوران علمی داخلی: دکتر مهرداد عنبریان ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی دانشجو: آقای علی منصف تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 93/11/08 ساعت 11:00 - 10:00 مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی

دفاع از رساله دکتری رشته مدیریت ورزشی
با عنوان: تدوین مدل پیش بینی شاخص های موفقیت تیم های ورزشی در رویدادهای بین المللی
استاد راهنما: دکتر غلامرضا شعانی بهار
استاتید مشاور: 1- دکتر محمود گودرزی 2- دکتر نصراله عرفانی
داوران علمی خارجی: 1- دکتر سعید صادقی بروجردی 2- دکتر بهرام یوسفی
داوران علمی داخلی: دکتر مهرداد عنبریان
ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی
دانشجو: آقای علی منصف
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 93/11/08 ساعت 11:00 - 10:00
مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی